Zgrzewanie oporowe punktowe
Aktualności  

Zgrzewanie punktowe umożliwia łączenie blach na zakładkę w odpowiednio rozmieszczonych punktach. Blachy dociska się wzajemnie za pomoc ą przewodzących prąd elektrod kłowych. W miejscu ściśnięcia materiał blach na skutek przepływu prądu rozgrzewa się i łączy ze sobą . 
Zgrzewanie punktowe jest najbardziej rozpowszechnionym sposobem zgrzewania oporowego. Jego najczęstsze zastosowanie to łączenie elementów wykonanych ze stali węglowych i stopowych, niklu, tytanu i ich stopów oraz stopów miedzi i aluminium. 
Grubość zgrzewanych elementów zależy od rodzaju materiału; w przypadku stali węglowych o zawartości węgla do 0,25% maksymalna zgrzewana ich grubość nie przekracza 20 mm, a w przypadku aluminium i jego stopów 5 mm. Wydajność zgrzewania punktowego jest bardzo duża i w przypadku blach o grubości 0,8-1,0 mm dochodzi do 2000 zgrzein na godzinę przy u życiu zgrzewarek jednopunktowych i do 10000 zgrzein w przypadku zgrzewarek wieloelektrodowych. Zgrzewanie punktowe zapewnia wykonanie z łączy o wysokiej wytrzymałości.

PARAMETRY ZGRZEWANIA ISKROWEGO:

  • natężenie prądu w kA 
  • siła docisku w kN
  • czas zgrzewania w s
  • wymiary robocze elektrody w mm