Szablonowe zgrzewarki wielopunktowe

Wersja
do druku

Jedna z grup produkowanych maszyn stanowią zgrzewarki wielopunktowe szablonowe samobieżne i zautomatyzowane. Zgrzewarki te przeznaczone są do zgrzewania siatek lub elementów z blachy. W skład wyposażenia zgrzewarki, wchodzi precyzyjnie wycinany szablon umożliwiający zgrzewanie, najczęściej siatki, o dużych gabarytach lub wielu mniejszych jednocześnie. Zgrzewarki te sprawdzają się w szczególności tam, gdzie występuje różnorodność wymiarów i wzorów. Niewątpliwą zaletą zgrzewarek szablonowych jest łatwość przystosowania maszyny do innych zadań. Czynność ta, nie jest czasochłonna, może być wykonywana kilka razy dziennie. Polega na wymianie szablonu i zmianie ustawień na sterowniku. 
Zgrzewarki szablonowe samobieżne, produkowane przez firmę WELD technologia zgrzewania, mają konstrukcję bramową, o szerokości roboczej do 3 m. Wyposażane są w pneumatyczne dociski elektrod w ilości zwykle do dwudziestu pięciu, co umożliwia uzyskanie do 50 zgrzein jednocześnie. Zmiana rozstawu elektrod oraz odległości pomiędzy zatrzymaniami wózka szablonu, umożliwia zmianę rozstawu oczek zgrzewanej siatki w obydwóch kierunkach. Obsługa zgrzewarki sprowadza się do ułożenia w szablonie zgrzewanych elementów i przyciśnięciu przycisku start. Proces zgrzewania przebiega automatycznie.

Opisany układ może być wykonany w dwóch wersjach.
Wersja I - rozwiązanie z jednym szablonem usytuowanym po jednej stronie zgrzewarki oraz jednym napędem.
Wersja II - rozwiązanie z dwoma szablonami usytuowanymi po przeciwnych stronach zgrzewarki oraz dwoma napędami.
Niezależnie od wersji i ilości użytych szablonów, każda z wersji zaproponowana jest w trzech wariantach napędowych. wartość równą rozstawom zgrzein.

Masz więcej pytań?
Imię i Nazwisko *
E-mail *
Telefon *
Napisz Wiadomość *