Polski rynek maszyn przemysłowych, w szczególności zgrzewarek, charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem regionalnym. Jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów jest obecnie wschód naszego kraju, co stało się powodem do opracowania w WELD dedykowanej strategii rozwoju właśnie w tym rejonie Polski.

Całość podjętych prac poprzedzona została studium przypadku, czego efektem jest powołanie specjalnego zespołu technicznego i konstrukcyjnego, a także handlowego. Zespół pracuje nad rozwojem produktów WELD, tak aby zrealizować cel, jakim jest pozycja lidera w całym naszym kraju i w regionie. Główną konkurencję stanowią dziś maszyny sprowadzane z zagranicy, przede wszystkim z Włoch, Niemiec w Europie oraz z USA, Japonii i Chin globalnie.

Oddział badawczo-rozwojowy WELD znajduje się w podrzeszowskiej Krzemienicy, gdzie skoncentrowane są prace związane z realizacją projektów R&D wyznaczających nowe standardy w obszarze technologii zgrzewalniczych w Polsce i Europie.

Rozwój