Do elementów filtrów olejowych

Wersja
do druku

Zautomatyzowane stanowisko do produkcji elementów filtra oleju umożliwia produkcje przegród filtrów oleju w cyklu automatycznym. Półproduktami dostarczanymi do stanowiska są pierścienie mocujące oraz przegrody filtra. Stanowisko zgrzewalnicze pobiera półprodukty ze stosów, przenosi je na gniazda zgrzewalnicze umieszczone na czteropozycyjnej głowicy rewolwerowej, gdzie są one umieszczane w odpowiedniej pozycji, zgrzane, a na końcu oddane na przenośnik taśmowy.

Części składowe stanowiska

  • Czteropozycyjny stół obrotowy
  • Gniazdo zgrzewalnicze
  • Mechanizm podający przegrody filtra
  • Mechanizm podający pierścienie mocujące
  • Stanowisko zgrzewalnicze
  • Mechanizm wyładunku zgrzanego elementu
  • Podajniki przegród i pierścieni
  • Taśmociąg odbioru gotowych elementów
  • Sterowanie elektryczne

Opis działania stanowiska

Czteropozycyjny stół obrotowy napędzany jest serwomechanizmem. Umieszczone są na nim cztery gniazda zgrzewalnicze, w których w jednej chwili odbywają się cztery operacje. W jednym takcie maszyny ( 1/4 obrotu stołu) w pierwszym gnieździe podawana i zbazowana zostaje przegroda filtra, w drugim to samo dzieje się z pierścieniem mocującym. Kolejne gniazdo umieszczone jest w pozycji umożliwiającej dociśniecie i zgrzanie elementów. Ostatnia pozycja stołu pozwala na wyładunek zgrzanych elementów z maszyny na przenośnik taśmowy. Po wykonaniu operacji na wszystkich pozycjach (wszystkie odbywają się niezależnie i w tym samym czasie) stół obraca się o takt (1/4 obrotu). Tak skonstruowana maszyna pozawala na nakładanie się w czasie wszystkich czterech operacji produkcyjnych i uzyskanie wysokiej wydajności maszyny.

Masz więcej pytań?
Imię i Nazwisko *
E-mail *
Telefon *
Napisz Wiadomość *