Do sit szczelinowych i nowoczesnej architektury

Wersja
do druku

Sita szczelinowe zgrzewane produkowane są w oparciu o metodę zgrzewanie elektrooporowego.
Produkowane są najczęściej w dwóch formach. W formie płaskiej oraz w formie cylindrycznej.

Sita szczelinowe w formie płaskiej powstają w wyniku zgrzewania drutów profilowych i nośnych. Produkt znajduje zastosowanie w procesach przesiewania, sortowania, odwadniania, filtrowania.. Wyrób powstaje przy użyciu najnowszych technologii, cechuje go najwyższa jakość. Wysoka precyzja wykonania, duża nośność oraz gładkość powierzchni pozwalają na skuteczne wykorzystywanie go w przemyśle wydobywczym (kopalnie węgla, kamienia, koksownie), spożywczym (cukrownie), chemicznym.

Sita szczelinowe produkowane w formie cylindrycznej wykonane są z profili zwiniętych spiralnie oraz wsporników połączonych zgrzewami.

Rozróżniamy dwie podstawowe konstrukcje rur szczelinowych. W pierwszym przypadku szczelina filtracyjna tworzona przez szerszą część profilu znajduje się na zewnątrz rury. W drugim przypadku drut profilowy zgrzany jest z profilem swoją szerszą stroną, tworząc w ten sposób szczelinę filtracyjną wewnątrz rury. W obu konstrukcjach wsporniki znajdują się wewnątrz rury.

Wpółcześnie coraz częściej w architekturze wykorzystywane są elementy tworzone w oparciu o technologie zgrzewania oporowego. Są to m. n. elewacje budynków, podwieszane sufity.

 

Masz więcej pytań?
Imię i Nazwisko *
E-mail *
Telefon *
Napisz Wiadomość *