ZGRZEWANIE TARCIOWE

Aktualności  

Zgrzewanie tarciowe jest procesem, w którym ciepło niezbędne do wykonania trwałego połączenia pochodzi z bezpośredniej zamiany energii mechanicznej na energię cieplną w wyniku tarcia w obszarze wzajemnego styku zgrzewanych przedmiotów.

OGÓLNY PRZEBIEG PROCESU ZGRZEWANIA TARCIOWEGO:

 • napędzanie jednego ze zgrzewanych przedmiotów do prędkości obrotowej n
 • wywarcie docisku tarcia Pt przez dosunięcie drugiego zgrzewanego przedmiotu
 •  nagrzewanie złą cza przez zamian ę energii kinetycznej na ciepło tarcia
 • zatrzymanie ruchu obrotowego i wywarcie docisku spęczania Ps

Proces nagrzewania elementów zgrzewanych przebiega w ten sposób, że najpierw nagrzewane są powierzchnie zewnętrzne (co ułatwia wyciśnięcie zanieczyszczeń ), a następnie ciepło przepływa do wewnątrz rozkładaj ą c się równomiernie w obszarze powierzchni czołowych tak, że powstaje zgrzeina.

PARAMETRY ZGRZEWANIA TARCIOWEGO:

 • prędkość obrotowa
 • docisk tarcia
 • czas tarcia
 • docisk spęczania
 • czas spęczania

METODĄ TĄ MOŻNA ZGRZEWAĆ:

 • stale węglowe
 • stale narzędziowe
 • stale odporne na korozję
 • miedź
 • aluminium
 • stopy niklu
 • stopy miedzi
 • tytan
 • cyrkon
 • połączenia różnoimienne

PODSTAWOWE ZALETY ZGRZEWANIA TARCIOWEGO:

 • wysoka jakość złączy, dzięki kontrolowanej obróbce cieplno-mechanicznej zachodzącej w czasie procesu zgrzewania
 • możliwość łączenia materiał ów różniących się znacznie własnościami fizycznymi
 • możliwość łączenia przedmiotów o różnych kształtach i wymiarach; przeważnie jest ograniczona długość tylko jednego z przedmiotów zgrzewanych
 • duża wydajność zgrzewania, nawet do 600 złączy/h
 • równomierne obciążenie sieci i małe zużycie energii
 • duża powtarzalność wyników zgrzewania oraz możliwość sterowania i kontroli jakości w czasie cyklu zgrzewania
 • prosta obsługa urządzeń i łatwość automatyzacji